LAMİNE PARKE NEDİR

LAMİNE PARKE NEDİR ?

Masif ahşap tabakaların, iki ya da üç katman olarak, birbirlerine 90 derece açıyla lamine edilmesi ile elde edilen, %100  doğal bir üründür. Alt katmanlarda genellikle düşük değerdeki herhangi bir ağaç ya da kontrplak kullanılmaktadır. Bu tabakada en yaygın kullanılan ağaç türü İngilizcede rubberwood olarak adlandırılan botanik ismi ise hevea brasiliensis olan ağaçtır. Üst katmanda ise ağacın bizzat kendisi bulunur.

Lamine parkenin masif parkeden pahalı olmasının nedeni, üreticiye olan maliyeti masif parkeye oranla çok daha yüksek bir üretim teknolojisi kullanılması ve cilalı, boyalı, eskitilmiş vb. seçeneklerle satışa sunulmasıdır. Masif parkede bu tür üst yüzey işlemleri ve malzemeleri dışarıdan temin edilir ve uygulanır.

Lamine parkedeki “lamine”  kelimesi yapıştırma anlamındadır ve birbirine yapışan katmanlardan oluşmuş bir malzemeyi ifade eder. Standart lamine parkelerdeki üst katman kalınlığı 3-6 mm civarındadır. Son zamanlarda piyasaya giren ve piyasada yer edinebilmek ve daha fazla satış rakamlarına ulaşabilmek için standart dışı lamine parkeler kontrplak üzerine 1-2 mm kalınlığında papel kaplamaların kullanılmasıyla üretilmektedir. Ne yazık ki, 1-2 mm kalınlığında gerçek ahşaba sahip olan bir lamine parke ağacın gerçek dokusunu bile veremez. Ancak maalesef ülkemizde tüketiciler ucuz ürün alma mantığıyla hareket ederek çok büyük yanılgıya düşmektedirler. Bunun yanında 1-2 mm hatta 2,5 mm kalınlığında olan lamine parkeler 1 ya da 2 defa silindikten sonra ömürlerini tamamlarlar, çünkü artık en alt tabakadaki ağaca kadar inilmiştir. Bu sebeple lamine parke seçiminde üst katmandaki ağacın kalınlığına dikkat edilmelidir.

Lamine parke seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ister tek parça (plank) ister üç parça (3-strip) olsun, parçalar yan yana birleştirildiğinde arada kot farkının olmaması ve parçaların birbirlerine sıkı kenetlenmesidir. Aksi halde en ufak bir ıslaklık unsurunda su parçacıkları ahşabın arasına sızar ve çalışmasına sebebiyet verebilir.

İki katmanlı olarak üretilen lamine parkeler üç katmanlı lamine parkelere göre daha esnek bir malzemedir. Bu malzemenin zemin ile ilgili problemleri olan mekanlarda tercih edilmelidir. Bu sebeple iki katmanlı lamine parke yere yapıştırılarak uygulanmalı,yüzer sistem olarak tanımlanan yöntem uygulanmamalıdır. Aksi halde aynı laminat parkedeki gibi uygulama yapılan alanda yer yer ses üretme problemi ile karşılaşılabilir.

Lamine parke, yüzeyi cilalı veya yağlı bir şekilde döşemeye hazırdır. İlk döşeme sonrası sistire ve cila gerektirmez ama masif parkeler gibi defalarca sistire edilebilir. Lamine parke kaliteli, uzun ömürlü ve doğal bir döşeme malzemesidir. Her türden kullanıcının isteklerini karşılayabilecek kapasitede olan bu ürün geleneksel zemin kaplamalarından, montajının hızlı ve kolay olması, kullanıma hazır olması, dayanıklı ve kaliteli cilası gibi avantajları ile ayrılmaktadır.

NEDEN LAMİNE PARKE

Lamine Parke Doğaldır

3 tabaka tamamen doğal ahşap malzemenin, birbiriyle dik açı oluşturacak şekilde, ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle oluşturulan, sağlıklı, ergonomik ve dekoratif zemin kaplama malzemesidir.

Üst tabaka: Parkeye adını veren ağaçtan (meşe,akçaağaç,merbau vb.) 3,5 mm kalınlığındaki tabakadır.
Alt ve Orta tabaka: Lamine parke özelliği sağlayan ve alt tabakayı oluşturan ağaç malzemedir.

Lamine Parke Kullanıma Hazırdır

Lamine parkeler paketlerinden cilası bitmiş ve kullanıma hazır olarak çıkar. Her parke parçası diğer parçalara uyması için özel girinti ve çıkıntılara sahiptir. Bu yüzden lamine parkeler hızla döşenir, döşendikten sonra ayrıca cilalanmaları geremediğinden de hemen kullanılmaya başlanabilir.

Montaj Süresi Kolay ve Kısadır

Lamine parkede malzemenin her türlü işlenmesi daha önce fabrikada yapılıp kullanıma hazır hale getirilerek paketlendiğinden montaj işlemi orta büyüklükte bir daire için (80 m²) bir günde tamamlanabilmektedir ve ertesi gün parke kullanıma hazırdır. Uygulama işlemi masif parkeden 8-9 gün daha kısa sürmektedir.

Parkelerin Kabarması Söz Konusu Değildir 

Lamine parkelerde. aşırı su veya nem alması halinde dahi kabarma söz konusu değildir

Yüzey Kalitesi Kusursuzdur

Lamine parkelerde imalat tekniği parçaların suyuna ve sokarısına (birbirlerine dik gelecek şekilde) lamine edildiğinden herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Yüzeyde de hoş olmayan görüntüler oluşmaz. Malzemenin üstüne otomat makinelerde önce bir kaç kat zımpara yapılır. Sonra da kalibre yapılır. Daha sonra otomat cila makinelerinde yüzeye 6 kat uv dolgu ve cila uygulanır. Dolayısıyla lamine parkelerin tüm işlemlerinin otomatik makinelerde yapılması sebebiyle çok mükemmel bir yüzey elde edilir.

Renk Değişimi Yapmaz
Lamine parkelerde cilalama işlemi önceden fabrikada yapılıp daha sonra paketlendiğinden kullanıcı tercih edeceği parkenin desenini, rengini ve en son halini görerek karar verir. Hiç bir şekilde sürprizlerle karşılaşmazsınız. Paketten beğendiğiniz malzeme çıkacaktır.

Tamiratı Kolaydır
Kullanılmakta olan lamine parkenin her hangi bir bölgesinde tamirat yapmak gerektiğinde; sadece o bölgede bu işlemi yapmak çok kısa sürede ve çok az maliyetle mümkündür.

Parke Montajı Nasıl Yapılır

Lamine Parke Montajı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Döşeme işlemine şilte serdikten sonra duvar kenarından dişi zıvana duvara bakacak şekilde başlanmalıdır.
  • Duvarla malzeme arasına koruyucu kama kullanılmalıdır.
  • Döşenecek parçanın dişi zıvana kısmının iç kısımlarına tutkal sürülmelidir.
  • Bir önceki parçanın erkek zıvanasıyla birleştirildikten sonra ahşap bir takozla aşırı kuvvet kullanmadan sıkıştırma yapılmalıdır.
  • Yüzeye taşan tutkal temiz bir bezle silinmelidir.
  • Bir sonraki sıra önceki sıradan artan parçayla başlamalı ve birbirini takip eden sıraların birleşme çizgileri en az 50 cm kaydırılmalıdır.
  • Plakalar manivela ile iyice sıkıştırılmalıdır.
  • Kamalar yerinden alınmalı ve duvarla döşeme arasındaki boşluk süpürgelik döşenerek kapatılmalıdır.

Parke Döşenecek Zeminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şap oldukça sıkı olarak dökülmüş olmalıdır.
Çekiç ile şapın üzerine vurarak çivi benzeri ucu sivriltilmiş bir maddeyi şapın üzerine sürterek zeminin sıklığını ve yüzey sertliği konusunda bilgi sahibi olunabilir. Bu evsafta şapı elde etmek için, şapın 400 dozdan düşük olmaması gerekir.
Şapın yüzeyine çekiç ile vurulduğu zaman iz kalmamalı ve çivi benzeri maddeler şapın üzerine sürtüldüğünde derin izler ve toz oluşmamalıdır. Eğer şap aşırı derecede tozlanıyorsa, tutkal uygulaması öncesinde mutlak surette bu tozlanmayı kesecek bir astar kullanılmalıdır.

Şap Kalınlığı (cm) Sertleşme Süresi (Gün) Kuruma Süresi ( Gün) Azami Rutubet (%) Gann Higrometre Ölçeği
5 28 60 1.7 18 – 25
8 28 140 1.7 18 – 25
10 28 200 1.7 18 – 25

Şap yeterince dinlendirilmiş ve kuru olmalıdır. Çimento bazlı her türlü şap en az 30 gün dinlendirilmelidir. Şap içindeki nem oranı yüzeyden en az 2-3 cm derinliğe inerek kontrol edilmelidir. GANN tipi higrometre ile ölçüldüğünde çimento esaslı şapın azami nem değeri 25 olmalıdır. Nem oranı bu değere düşmeden kesinlikle parke uygulanmamalıdır. Yukarıdaki tablo 400 doz şapın yaklaşık kuruma sürelerini göstermektedir. Ancak bu süreler kesinlikle bağlayıcı olmayıp, bağıl nem, mekanın ısıtılması ve havalandırılması, şapa eklenen katkı malzemeleri gibi değişik faktörlere göre değişiklikler gösterir. Şapın rutubeti istenen değerlere düşmeden parke döşenmesi gerekiyorsa mutlak surette rutubeti engelleyecek kimyasal tecrit ( HIGROSTOP ) malzemeleri kullanılmalıdır. Şapta çatlak olmamalıdır. Şapın kuruma süreci içinde yüzeyde oluşan küçük çatlaklar kabul edilebilir çatlaklardır. Bunun dışında oluşan her türlü çatlaklar V şeklinde açılmalı ve sentetik reçineli katkı maddesi eklenmiş harç ile doldurulmalıdır. Şap üzerinde aşırı seviye farkı olmamalıdır. Parke döşenecek zemin yeterince düz, dalgasız ve kendi içinde aşırı seviye farklılıkları göstermemelidir.

Mesafe (m) Şaplı Zeminler (mm) Azami Rutubet (%) Self Levelling Zeminler
5 28 1.7 18 – 25
8 28 1.7 18 – 25
10 28 1.7 18 – 25

Düz ve uzunca bir lata ile yapılan ve aşağıdaki değerler içinde kalan seviye farklılıkları kabul edilebilir azami değerlerdir. Parke döşeme esnasında iyi bir netice almak için, 4 m boyunda bir alüminyum mastar ile değişik yönlerde yapılacak olan bir seviye kont rolünde hiçbir noktada 9/10 mm’yi aşan seviye farklılıkları görülmemelidir. Şap fazla pürüzlü olmamalıdır. Parke döşenecek şapın aşırı derecede pürüzlü olması aşırı bir yapıştırıcı sarfiyatına sebep olabileceği gibi, buna bağlı olarak yapışkanın kuruma süresini de uzatacaktır. Tavsiye edilen şap kalitesi “ahşap mala perdah” tabir edilen yüzeydir. Şap temiz olmalıdır. Parke döşenmeye başlamadan önce şapın yüzeyi iyice temizlenmelidir. Şap üzerindeki herhangi bir neden ile kalmış alçı, çimento yığınları çelik bir spatula ile kazınmalıdır. Şap üzerine damlayan her türlü yağlı malzeme, boya vs. şapa nüfuz etmeden temizlenmelidir. Yapıştırma işlemine başlamadan önce zemin nemli bir bezle silinmeli veya elektrikli süpürge ile süpürülmelidir. Nem oranının higrometre ile tespit edilmesi dışındaki tüm diğer kontroller parkeyi döşeyecek olan ustanın bilgi ve tecrübesine bağlıdır.

Lamine Parke mi, Masif Parke mi?
Bu yazımızda lamine parke ile masif parkeyi tüm detaylarıyla karşılaştırıyoruz. Aşağıda her iki parke türünün kullanım süresi, montaj süresi, parkelerin aralarının açılması, parkelerin kabarması, yüzey kalitesi, montaj kolaylığı, renk değişimi, tamirat ve fiyat kriterlerine göre karşılaştırmasını bulabilir ve iki parke türü arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilirsiniz.
LAMİNE PARKE – MASİF PARKE KIYASLAMA
ÖZELLİKLER LAMİNE PARKE MASİF PARKE
KULLANIM SÜRESİ  Üst kullanım kalınlığı 4 mm masiftir. Cilasıyla birlikte bitmiş malzemedir. Ayrıca sistre cila gerekmez. Dolayısıyla masif parke kadar kullanım süresi verebilmektedir. Üst kalınlığı 5-6 mm’dir. Ağaç ham olduğundan döşendikten sonra, sistirede bunun 1-2 mm kadar kısmı zımparalanır ve geriye lamine parkede olduğu gibi üst katman yaklaşık 4 mm kalır.
MONTAJ SÜRESİ Malzeme, fabrikada kullanıma hazır hale getirilerek paketlendiğinden montaj işlemi orta büyüklükte bir daire için (70m²) bir günde tamamlanmakta ve aynı gün kullanılmaktadır. Uygulama işlemi masif parkeden 8-9 gün daha kısa sürmektedir. Orta büyüklükteki bir dairenin (70m²) zeminine masif parke montaj işlemi 1 gün sürer. Tutkalın sertleşmesi için en az 5-6 gün beklenmesi gerekir. Arkasından 3-4 gün sistre ve cila işleminden sonra parke teslime hazır hale gelir. Yani işlemlerin tamamı için en az 10 gün montaj süresi gerekmektedir.
PARKELERİN ARASININ AÇILMASI Lamine parkelerde imalat tekniği parçaların suyuna ve sokarısına (birbirlerine dik gelecek şekilde) lamine edildiğinden herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Yüzeyde de hoş olmayan görüntüler oluşmaz. Masif parke havanın nemi, sıcaklığı ve ortamın durumundan maksimum etkilenir. Fazla sıcak ve kaloriferli ortamlarda parkelerin araları rahatsız edecek derecede açılır ve ortamda hoş olmayan bir yüzey oluşur.
PARKELERİN KABARMASI Lamine parkelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Aşırı su veya nem alması halinde dahi. Aşırı nemli ortamlarda masif parkenin kabarma riski çok fazla olup, tadilatı oldukça masraflıdır
YÜZEY KALİTESİ Lamine parkelerde malzemenin üstüne otomat makinelerde önce bir kaç kat zımpara yapılır. Sonra da kalibre yapılır. Daha sonra otomat cila makinelerinde yüzeye 6 kat uv dolgu ve cila uygulanır. Dolayısıyla lamine parkelerin yüzeyleri mükemmeldir. Masif parkelerde sistire işlemi elle kullanılan makinelerde yapılır. Cila işlemi de el rulosu ile yapılır. Elle yapılan bu işlemlerden elde edilen yüzey düzgünlüğü ve kalitesinin fabrikadaki makinelerde üretilen lamine parkeler gibi olabilmesi için ince, kaliteli ve pahalı bir işçilik gerekir.
MONTAJ KOLAYLIĞI Lamine parke montajı son derece dikkat isteyen o derece de basit bir iştir. 70 m2 bir ev 2 iyi ustanın bir günlük normal mesai zamanını alır. Yaşayan evlerde dahi eşyalar kaydırılmak sureti ile döşeme yapmak mümkündür. Yaşanılan mekanlara masif parke uygulanabilmesi için mevcut eşyaların tamamen boşaltılması gereklidir ki bu da çok ciddi bir sorundur.
RENK DEĞİŞİMİ Lamine parkelerde cilalama işlemi önceden fabrikada yapılıp daha sonra paketlendiğinden kullanıcı tercih edeceği parkenin desenini, rengini ve en son halini görerek karar verir. Hiç bir şekilde süprizlerle karşılaşmazsınız. Paketten beğendiğiniz malzeme çıkacaktır. Masif parkeler ham olarak fabrikadan gelir. Müşteri o haliyle görür ve henüz cilasızken karar verir. Kimyasal yapısındaki özelliklere göre, cila parkenin rengini değiştirebilir. Her parke parçasının cilaya vereceği tepki farklı olur. Neticede ham olarak seçilen parkenin rengi ile döşenip cilalandıktan sonraki rengi farklı olabilir. Bu sebeplerden masif yaptıracak iseniz mutlaka 1 tam paketi açtırarak görmeli ve karar vermelisiniz.
TAMİRAT Kullanılmakta olan lamine parkenin her hangi bir bölgesinde tamirat yapmak gerektiğinde; sadece o bölgede bu işlemi yapmak çok kısa sürede ve çok az maliyetle mümkündür. Kullanılmakta olan masif parkenin herhangi bir bölgesinde tamirat yapmak gerekirse; bu işlemi sadece o bölgede lokal olarak yapmak, tamirat yapılan yer ile yapılmayan
yer arasında çok bariz fark oluşturacaktır. Bu yüzden parkenin tamamını elden geçmek gerekmektedir.Bu is uzun zaman gerektirecektir.
FİYAT KIYASLAMASI Lamine parkenin masif parkeye göre montaj kolaylığı, kullanım kolaylığı, estetik duruşu, yüzey kalitesi, ve risk durumu dikkate alındığında lamine parke kesinlikle daha pahalı değildir. Gerekli açıklama sol tarafta lamine parke başlığı altındadır.

 

LAMİNE PARKE – MASİF PARKE ÖZET KIYASLAMA
ÖZELLİKLER LAMİNE PARKE MASİF PARKE
KULLANIM SÜRESİ  20 – 30 Yıl 20 – 30 Yıl
MONTAJ SÜRESİ Kısa Uzun
PARKELERİN ARASININ AÇILMASI Açılmaz Açılır
PARKELERİN KABARMASI Kabarmaz Kabarır
YÜZEY KALİTESİ Mükemmel Ustaya Bağlı
MONTAJ KOLAYLIĞI Kolay Zor
RENK DEĞİŞİMİ Yapmaz Ciladan sonra yapar
TAMİRAT Kolay Zaman ister
FİYAT KIYASLAMASI (+) (-) %10 (+) (-) %10
Open chat
1
Merhabalar, size nasıl yardımcı olabilirim?